NAU – Netværket af Ungdomsråd

NAU er paraplyorganisationen for ungdomsråd og -huse i hele Danmark.

Nyheder

NAU’s guide til ungepolitikker

Danmark har i alt 98 kommuner, men færre end 20 af dem har en selvstændig ungepolitik eller -strategi. Det fremgår af en gennemgang, foretaget af Netværket af Ungdomsråd i 2016, af alle landets kommuners ungepolitikker. Over halvdelen af kommunerne har en sammenhængende børne- og ungepolitik, men oftest dækker den ikke aldersgruppen 13 til 25 år. […]

KV17: Festival(g) for unge

Af ledelsesmedlem Martine Villum Brumsbjerg Som mange andre danskere i øjeblikket, er jeg selvfølgelig ved at få fuldført et par stykker af mine nytårsforsæt. Flæskestegen og den brune sovs skal forbrændes, og abonnementet til Fitness World er oprettet og betalt. Men udover disse ret så klichéagtige new-year-new-me-forsæt, så har jeg også et andet, som betyder […]

Inddrag jeres unge – sikre jeres ungepolitik!

Gentofte Kommunes inddragelse af de unge i udformningen af deres ungepolitik burde være et eksempel for andre kommuner. Sådan lyder det fra Netværket af Ungdomsråd (NAU), der mener at ungeinddragelse er afgørende for udviklingen af en brugbar ungepolitik. NAU håber, at der i fremtiden vil komme et større fokus på samskabelse og ungeinddragelse – særligt […]

Samarbejde på tværs af landegrænser

Delegationen på besøg ved Grækenlands formand for Ungerådet. Af formand Nicolai Boysen og næstformand Cilja Ravn Thomsen Bliv lidt klogere på, hvorfor og hvordan NAU i det seneste år har arbejdet på at styrke samarbejdet med ungdomsråd i andre europæiske lande. ”Større ungefokus, mere ungeindflydelse, federe ungemiljøer…” På trods af, at de danske ungdomsråd adskiller […]

Stor ros til Middelfart Kommune for den obligatoriske Demokratidag!

Middelfarts demokratidag er et stærkt demokratisk tiltag, der kan få flere unge engageret og involveret i kommunalpolitik, mener Netværket af Ungdomsråd. Middelfart Kommune afholder i efteråret for fjerde år i streg Demokratidag for kommunens 9. klasse-elever. Demokratidagen var oprindeligt et af de initiativer, som Middelfart Ungdomsråd var med til at gennemføre i valgåret 2013, i […]

Madmillioner sender unge i køkkenet sammen

Unge bruger for lidt tid på at lave mad, og de er heller ikke særlig gode til det. Et nyt storstilet landsdækkende projekt skal sikre 20.000 unge færdigheder og fællesskaber, hvor de kan udvikle deres madvaner sammen med andre unge på tværs af sociale skel. Et unikt partnerskab vil uddanne madambassadører og måltidsguider som led i […]

Rul til toppen