Haderslev Ungdomsråd farer i blækhuset

Under overskriften “Byrådet svigter demokratiet” går Haderslev Ungdomsråd til angreb på byrådet, der ikke vil have mobile valgsteder i kommunen. “Et demokratisk tilbageskridt”, lyder det

Sammen med to politikere (fra hver sin fløj i byrådet), er Haderslev Ungdomsråd med formand Nicolai Boisen i spidsen faret til tastaturet, fordi byrådet ikke mener, der skal være mobile valgsteder i kommunen. Det vedtog byrådet den 27. august. Som sådan stiller kommunen sig blandt færre end halvdelen af landets kommuner, der i flertal går ind for mobile valgsteder for at øge stemmeprocenten, som særligt blandt unge ved seneste valg var historisk lav.

“Vi mener kun det sender det signal, at Haderslev Kommune ikke skal være en unge-

Nicolai Boysen er formand for Haderslev Ungdomsråd

venlig kommune. På byrådsmødet valgte man at fratage de unge muligheden for at brevstemme på deres uddannelsesinstitutioner. Et forslag, der ellers med meget stor sandsynlighed kunne have forøget stemmeprocenten blandt unge”, står der blandt andet i læserbrevet.

Bragt i JyskeVestkysten 

Læserbrevet er bragt i JyskeVestkysten og på lokalavisen.dk og har senere vakt debat. Blandt andre byrådskandidat fra Venstre Camilla Eva Jørgensen reagerede ved at foreslå, at man i stedet kunne arrangere valgbusser på valgdagen.

“Forslaget om at brevstemme på uddannelsesinstitutionerne blev nedstemt af både socialdemokrater og borgerlige. Men jeg mener dog, at det er for let at give op nu – Kommunen skal altså tage et ansvar for at øge valgdeltagelsen blandt vores unge.  Haderslev Kommune skal tage initiativ til en ny vej, der er tilpasset de unge. Her ville det være oplagt at indsætte valgbusser på valgdagen d. 19. november. Busserne må ikke anses som at skulle hente ”dovne unge”, men skal sørge for at de unge kommer til stemmeboksen, når byrådet ikke er klar til at have stemmeboksen ud på uddannelsesinstitutionerne.”

For Haderslev Ungdomsråd og Nicolai Boysen handler det meget om at følge udviklingen og først og fremmest at prioritere at unge stemmer.

“Argumentet fra de 20 ud af 30 byrådsmedlemmer, der stemte imod, var, at de unge selv skulle have ansvaret for at afgive deres stemme, og at de ikke skulle serviceres ekstra. Men i virkeligheden handler dette ikke så meget om at servicere de unge, men nærmere om at følge med den udvikling som vores samfund gennemgår. En udvikling Haderslev Kommune nu ikke vil være en del af. Man kan også argumentere for hvad der vejer tungest? At de unge skal ”serviceres”, eller at de unge rent faktisk stemmer?”

Politikerne er problemet

Politikerne forstår ikke nødvendigheden af at give de unge greb om demokratiet, menes der endvidere i læserbrevet.

“Politikerne mener, at det er de unge der er noget galt med, hvis de ikke flytter sig ned til stemmeboksen af sig selv. Men måske er det de siddende politikerne, der er noget galt med, når de hellere vil diskutere, hvornår der skal laves undersøgelser om opsættelse af vindmøller, end de vil diskutere noget så vigtigt som hvordan de unge engageres i demokratiet. Vi mener, at når man ikke vil gøre en indsats for at gøre kommunalpolitik mere interessant, må man i stedet gøre en indsats for at gøre det nemmere for de unge at komme til at stemme.

Det er vores klare holdning, at der bør gøres meget mere for at få de unge engageret i kommunalpolitik, og at der bør indføres mulighed for at brevstemme på uddannelserne. Det vil kun være en fordel for både Haderslev Kommune, og for den demokratiske udvikling!”

Haderslev Ungdomsråd farer i blækhuset
Rul til toppen