Herning lytter

Hernings nabokommuner har allerede ungdomsråd, nu kan der også være et råd på vej i Herning

I foråret blev der gennem læserbreve lagt pres på byrådet med ønsket om et ungdomsråd i Herning. Forrige mandag var der så arrangeret et ”idehus” af en gruppe studerende fra AU Herning, som i samarbejde med kommunen skulle undersøge, hvorfor så få unge engagerer sig i kommunalpolitik, og hvad der kunne gøres for at engagere flere.

En måde at løse det på er -ifølge undersøgelser – at oprette et ungdomsråd. Når de studrende frem til samme forslag, er byrådet indstillet til at oprette et sådan.

Rasmus Petersen er medlem af Viborg Ungdomsråd, ledelsen i NAU og flittig debattør

– Det er glædeligt, at Herning nu er rykket tættere på et ungdomsråd, og hvis resultatet af projektet følger tidligere resultater, er vejen banet for et råd i Herning, som jeg håber politikerne vil bakke op om og inddrage, for hvis et ungdomsråd skal nytte, skal det bruges, siger Rasmus Petersen, der er ledelsesmedlem i NAU, formand for Viborg Ungdomsråd og stærkt involveret i processen omkring at lægge pres på Herning Kommune. Det var således ham, der gennem to debatindlæg fik sat ungdomsråd på dagsordenen i Herning Kommune.

Projektet er igangsat med udgangspunkt i det forestående kommunalvalg, og nu har politikkerne i Herning vist villighed overfor en løsning på de udfordringer, som nærdemokratiet står overfor med unge, som bevæger sig mellem uddannelsesbyer og kun opholder sig der i få år. På dette, første ”idehus” var fokus i høj grad på manglende deltagelse og konsekvenser heraf, men videre i processen vil der blive tænkt i løsninger og inddraget erfaringer fra andre kommuner og ungdomsråd. Rasmus Petersen deltog også og bruges nu som “konsulent” i forbindelse med en eventuel oprettelse af ungdomsråd i Herning.

Herning lytter
Rul til toppen