NAU – Netværket af Ungdomsråd

NAU er paraplyorganisationen for ungdomsråd og -huse i hele Danmark.

Hvad så nu?

Hvad så nu

Netværket Af Ungdomsråds ledelse

En ny fase af kommunalvalget er indledt. Partierne har halet stemmerne ind, og kan nu tillade sig at være kontante på landets rådhuse i ly af natten. Mens de kæmper om magtfordelingen, tillader Netværket af Ungdomsråd at udsende en bred appel om ikke at glemme de unge, når nu så mange unge – forhåbentligt – har afgivet tillidserklæringer ved stemmeboksene tirsdag.

Sjovere.nu
Netværket af Ungdomsråd har med kampagnen sjovere.nu forsøgt at skabe opmærksomhed omkring kommunalvalget for at hive jer/de unge til stemmetruget. Det har vi gjort, fordi kommunen er og bliver den vigtigste institution for et ungt menneske. Skoler, infrastruktur, foreningsliv u name it – alt sammen besluttes i en kommunalbestyrelse med en gennemsnitsalder på 50 år. Og når man afgiver sin stemme, involverer man samtidig sig selv i de beslutninger, der vedrører hverdagen. I har med jeres stemmer givet en gruppe politikere tillid. Men det er ikke slut endnu – nu skal I sørge for, at politikerne også lever op til det, de har lovet. Det, der har betydet, Ihar stemt netop på dem.

Husk de unge
For nu banker dagligdagen igen på og det inddragende demokrati ryger i baggrunden. Mange af jer har talt om de unge og om at oprette ungdomsråd og styrke ungdomslivet i kommunerne. Det er vigtigt, det ikke bliver glemt. Et blomstrende demokrati skal virke naturligt og ikke kun være noget, der eksisterer i kraft af reklamer og kampagner for at få unge såvel som gamle til stemmeboksen. Vi mener, at den optimale måde at holde et demokrati dynamisk og involverende for unge er ved bruge ungdomsråd aktivt i den politiske hverdag, hvor de unge i en kommune får mulighed for at præge og bliver inddraget i de politiske beslutninger i kommunen.

De unge skal have indflydelse
En reel inddragelse af nye såvel som eksisterende ungdomsråd vil sikre flere demokratisk aktive unge og kvalificere de beslutninger, der skal tages lokalt, for ingen ved mere om ungdommen og dens ønsker end unge selv. Dette vil give de unge et demokratisk fundament og medejerskab i kommunen, hvor der er stor forskel på den almindelige unge og en 50-årig, som sidder i byrådet. Derfor kræver et ungdomsråd vilje fra politikerne, for et ungdomsråd skal høres for at gavne. Det skal ikke være endnu et pyntetiltag eller prestigeprojekt, som vi har set det så mange gange før. Et ungdomsråd skal være en dynamisk platform for unge – af unge, som politikerne ønsker at inddrage for at træffe de mest kvalificerede beslutninger til gavn for alle.

De unge må ikke tabes igen!
Hvis de unges valgdeltagelse skal hæves permanent, og de unge for fremtiden skal betragtes som en aktiv gruppe i demokratiet, skal vælgergruppen ikke bare have kunstigt åndedræt hver fjerde, og så ellers kommunikeres til via forældrene. Hvis unge aktiveres demokratisk skal der være kort vej til kommunen. Vejen kan gøres markant kortere ved et ungdomsråd. Husk det.

Hvad så nu?
Rul til toppen