NAU – Netværket af Ungdomsråd

NAU er paraplyorganisationen for ungdomsråd og -huse i hele Danmark.

Inddrag jeres unge – sikre jeres ungepolitik!

img_4180

Gentofte Kommunes inddragelse af de unge i udformningen af deres ungepolitik burde være et eksempel for andre kommuner. Sådan lyder det fra Netværket af Ungdomsråd (NAU), der mener at ungeinddragelse er afgørende for udviklingen af en brugbar ungepolitik.

NAU håber, at der i fremtiden vil komme et større fokus på samskabelse og ungeinddragelse – særligt i udviklingen af politikker, der vedrører de unge selv.

– Vi håber, at politikerne begynder at åbne øjnene op for den store ressource, de har i de unge. De unge er deres egne bedste eksperter og bør derfor inddrages, hvis kommunerne ønsker at udvikle en holdbar og relevant ungepolitik, lyder det fra Kathrine Vogn, sekretariatsleder for Netværket af Ungdomsråd.

NAU mener, at Gentofte kommunes ungepolitikudvikling er et godt eksempel på, hvordan man som kommune kan inddrage de unge på en fornuftig og udbytterig måde.

– Politikere og administration var interesseret i at involvere de unge, fordi de indså, at de som +55 årige havde meget lidt viden om de unges problemer og ideer til løsninger. De unges input blev betragtet som afgørende for udviklingen af en god og brugbar ungepolitik, der rammer inden for skiven, lyder det fra professor Jacob Torfing fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet.

Kommunalbestyrelsen i Gentofte kommune oprettede tilbage i august 2015 et opgaveudvalg bestående af fem politikere og ti lokale unge, der i fællesskab skulle forsøge at udarbejde en brugbar ungepolitik.

– De unge fik en personlig opfordring fra kommunalbestyrelsen om at være med i ungeudvalget, og det skabte respekt og en positiv holdning til at deltage. Det afgørende var imidlertid at de unge kunne se, at det var en velorganiseret proces, hvor de havde mulighed for at få reel indflydelse, udtaler professor Jacob Torfing.

I marts 2016 resulterede opgaveudvalgets arbejde i en Ungecamp på Gentofte Rådhus, hvor kommunens unge blev stillet overfor syv udfordringer i ungelivet, der blandt andet berørte trivsel, uddannelse og muligheder for unge. De unge skulle i fællesskab diskutere sig frem til mulige løsninger, og disse blev efterfølgende inddraget i udviklingen af Gentoftes ungepolitik.

Inddrag jeres unge – sikre jeres ungepolitik!
Rul til toppen