Jelved: Ungdomsråd i alle kommuner

Mikkel Vinther fra Ungdomsrådet i THY (URT) er blevet “yndlingselev” hos kulturminister Marianne Jelved, der jo er uddannet lærer. Hans slogan kan ikke gentages nok: Ungdomsråd er kultur AF unge TIL unge

Hvert år på dette tidspunkt afholder Kulturministeriet topmøde på en finere adresse et sted i Danmark. Her møder hele landets kulturspidser frem, viser flaget og indgår i seriøse diskussioner om, hvordan det danske kulturliv bedst gødes.

I år havde “Kulturtopmødet” undertitlen “på sporet af Danmarks kulturelle potentiale”, og her var det altså i særlig grad tanken om ungdomsråd, der fik opmærksomhed.

Mikkel Vinther, tidligere formand for URT og i disse dage talsmand for NAU, holder dagens første oplæg om ungdomsråd

For selv om ideerne var mange og mangfoldige – og det samme i øvrigt interesserne – så var der bare noget besnærende og mundret i Mikkel Vinthers (NAU-ambassadør) slogan:

“Kultur af unge til unge”.

Flere medlemmer af URT end Radikal Ungdom
Allerede i den indledende tale nævnte Jelved URT (Ungdomsrådet i Thy) som et stjernegodt eksempel på, at der kan skabes opbakning fra et helt opland til noget kulturelt, der knap nok får kommunal støtte. Hun var meget imponeret over, at URT havde 900 betalende medlemmer og sammenlignede med Radikal Ungdom, der har lige over 800 medlemmer – heriblandt i øvrigt den 69-årige kulturminister.

Tidligere på året fik Mikkel Vinther foretræde for ministeren, da hun var på Tour

Marianne Jelved var aktiv under workshoppen om unge og kultur

de Kultur rundt i landet med en anden af regeringens ministre, Carsten Hansen. Mikkel Vinther gjorde det godt – og havde et sælgeligt produkt, så siden har Marianne Jelved igen og igen bragt Ungdomsråds-tanken op. Som hun sagde på kulturtopmødet:

– Jeg argumenterer gerne for ungdomsråd alle steder, jeg kommer frem.

Det store kup
Dagen foregik i fine rammer i Torvehallerne i Vejle, hvor NAU i øvrigt også lejede sig ind til landsmødet i november 2012. Først med oplæg af centrale personer og så workshops, hvor temaerne var:

  1. Børn og unges møde med og engagement i kunst og kultur
  2. Et aktivt og engagerende kulturliv både i byområder og landdistrikter
  3. Synliggørelse af kulturen

Inden workshoppen blev sat i gang under overskrift ét, holdt Mikkel Vinther et oplæg med supplerende powerpoint. Her kom han ind på hele Ungdomsrådstanken og gjorde endnu en gang opmærksom på sloganet: “Kultur AF unge Til unge”.

Intense diskussioner om unge og kultur

Herefter blev der intenst diskuteret; Hvordan kunne unge bedre engageres i kulturen? Hvilke barrierer er der? Hvilke løsninger er der på disse barrierer? Der blev bragt flere gode og relevante forslag op. Og da der skulle vælges en ambassadør, der kunne fremsætte forslaget for de over hundrede fremmødte kulturspidser i plenum – i den store sal – blev der pludselig forvirring om, hvorvidt det var børn eller unge, der blev diskuteret. Så Mikkel Vinther og sidekammerat, Signe Hansen, sjæf i Frontløberne Aarhus, fik trumfet

Signe Hansen fra det aarhusianske, Frontløberne, syntes Mikkel Vinther havde en vigtig pointe med, at unge selv skulle stå for at facilitere kulturen

igennem, at der både skulle udvælges en ambassadør for den ene og den anden afdeling. Hele processen blev kuppet, og Mikkel Vinther fik mulighed for at levere forsvarstalen for ungdomsråd i plenum i den store sal – foran Marianne Jelved, værten Trine Sick og de mange andre vægtige folk.

Her slog han fast, at:

– Det vigtigste for de unge er, at vi får skabt et ungemiljø, hvor de unge får lov til at skabe og arrangere arrangementer for andre unge – til unge af unge.

Jelved: – Jeg vil gerne se den kommunalbestyrelse, der siger nej
Han blev også mere konkret og talte om to nødvendige søjler, som kommunen skulle løfte, så ungdomsrådet kan stå selv:

Mikkel Vinther på den store scene

– Det skal gøres på to søjler: de unge skal have et sted at være. Og så skal kommunen sørge for, at der bliver holdt generalforsamlinger, så der altid vil være engagerede unge i den her bestyrelse.

Marianne Jelved tog endnu en gang godt imod tanken og reagerede positivt på Mikkel Vinthers oplæg (i øvrigt anden gang, hun hørte det i dag):

– Det er et forslag, som jeg helt støtter, og som jeg gerne vil argumentere for. Jeg mener, at kommuner bør tage dette alvorligt, for det er en meget billig løsning. Og det er en meget kreativ og god løsning. Og i virkeligheden er det også en opdragelse til demokrati. Det vil sige en opdragelse til at overtage kommunestyret på et tidspunkt. Så jeg vil gerne se den kommunalbestyrelse, der siger nej til det.

Vært Trine Sick kigger ud mod publikum og spørger:

– Er nogen imod?

Tavshed.

– Nej, det er der ikke.

I efteråret mødes arbejdsgrupper tre gange, som skal kigge på resultaterne af dagens workshops. De endelige indstillinger lander på Marianne Jelveds bord og – muligvis – i Folketingssalen.

Kulturminister Marianne Jelved
Jelved: Ungdomsråd i alle kommuner
Rul til toppen