Kommunalpolitiker: Se på Finland

Kommunalpolitiker Arne Ebsen var på studietur til Finland, hvor der eksisterer en meget stærk ungdomsrådskultur. Hans konklusion er klar: Vi bør få skabt Ungdomsråd i alle kommuner

For nyligt har en finsk model været fremme i medierne. Her har der dog udelukkende været tale om en model på skoleområdet. Men også på andre området er Finland interessant at inddrage i debatten: når snakken falder på unge og demokrati. Det forklarer Arne Ebsen, byrådspolitiker i Svendborg Kommune. Han er netop kommet hjem fra en studietur til Finland.

– I Finland har 80-90 procent af alle kommuner et ungdomsråd. Kommunerne har forpligtet sig til at skabe et ungdomsråd. De steder, der er ikke er ungdomsråd, er det fordi, man ikke kan tvinge unge til at stille op og til at stemme, siger Arne Ebsen, der sidder i byrådet for Tværsocialistisk Liste og er særdeles engageret i Svendborg Kommune som formand for Nærdemokratiudvalget, næstformand for Udvalget for Børn og Unge og
medlem af Økonomiudvalget.

Et lille puf i den rigtige retning

Sammen med en dansk delegation på seks personer, der talte folk fra Nordjylland til Bornholm, og en schweizisk delegation, var han fornyligt på studietur til Finland, så de tre lande kunne inspirere hinanden i forhold til indsatser over for unge i udkanten, som bekendt har det med ikke at blive hængende og ikke engagere sig lokalt. Arne Ebsen var meget imponeret over finnernes evne til at inddrage unge.

Arne Ebsen (T): – Vi har igangsat en masse tiltag og meget peger på vigtigheden af netværksdannelse

– I Hyvinkää lidt nord for Helsinki, en kommune med knap 50.000 indbyggere, er der 35 medlemmer i ungdomsrådet. Ved det seneste valg deltog knap 90 % af de unge i alderen 13-18 i afstemningen. Det er altså helt unikt. Vi mødtes med en politiker i kommunen, som tidligere har været engageret i et ungdomsråd, og som lægger stor værdi i en opdragelse gennem et ungdomsråd.

Arne Ebsen slår fast, at han ikke er typen, der mener, der skal være formaliserede rammer omkring den slags, men at det helst skal vokse ud af et engageret lokalmiljø. Dog mener han, i forhold til ungdomsråd, der godt kunne gøres en undtagelse med et lille puf:

– I Finland har de lovgivet sig til en udviklende kultur. Og det er en rigtig god idé at tage det første skridt, så der kan etableres selvstændige råd, som kan tage selvstændige beslutninger.

Inddrag unge

De valgte unge i de finske ungdomsråd spiller en væsentlig rolle i demokratiet. De kommer på råd, når der skal træffes beslutninger og møder op fysisk til udvalgsbehandlinger, samtidig er der hele ungdomsdage, hvor unge inviteres i byrådet og kan fremsætte forslag, så det nærmest fungerer som et helt øko-system, forklarer Arne Ebsen.

– Ungdomsrådene har et beløb til rådighed. For Hyvinkääs vedkommende drejer det sig om over 10.000 Euro til selvvalgte aktiviteter og et tilsvarende beløb til konferencer, møder og rejser. Det har skabt en meget stærk demokratisk kultur, så unge slet ikke kan drømme om ikke at stemme, når de en dag bliver gamle nok, siger Arne Ebsen.

Arne Ebsen mener også, det er vigtigt med et samlende organ som NAU til at skabe et netværk og samle ungdomsrådene:

– Jeg arbejder meget med aktiv inddragelse af borgere i nærdemokratiet, hvor vi forsøger at styrke dialogen. Her har vi igangsat en masse tiltag og meget peger på vigtigheden af netværksdannelse, siger byrådspolitikeren.

Kommunalpolitiker: Se på Finland
Rul til toppen