NAU – Netværket af Ungdomsråd

NAU er paraplyorganisationen for ungdomsråd og -huse i hele Danmark.

Konference for Lokale Aktører

 

Af Julie Holst Pedersen, projektmedarbejder på Unge Stemmer

D. 20 marts afholdte vi vores årlige konference for lokale kontaktpersoner med 30 deltagere fra hele landet.

På konferencen var oplæg fra Torben Vinter fra Frontløberne. Torben har flerårig erfaring med ungdomsråd og i det hele taget dét at arbejde med unge. På baggrund heraf kunne Torben berette om en række tendenser, han oplever blandt unges engagement og deltagelse i dag. Det bedste først: De unge vil MEGET gerne, men er pressede! Samfundets forventninger presser dem tidsmæssigt såvel som mentalt, således at prioriteringer og valg bliver individualiserede – fremfor fællesskabsorienterede. Hvad både forskning, herunder NAUs projekt Unge Stemmer – nye veje til demokratisk deltagelse, såvel som Torbens egne erfaringer også viser er, at vi som støttepersoner og samfundet som helhed skal vide, at unge organiserer sig på nye måder i dag, end hvad vi hidtil har været vant til. Og den viden skal vi huske på i vores arbejde med unge. Til det har Torben tre råd:

• Slip kontrollen, og skab åbne rammer for deltagelse. Lav få dogmer og rammer, men lad
ellers de unge selv fylde rammerne ud og tage ansvar.
• Prik de unge på skulderen! Vær nærværende og opsøgende, så de føler, at de har værdi
og indflydelse i jeres lokalområde.
• Vær opmærksom på din rolle! Tænk dig som centrum i spindelvævet. Du har overblikket,
men lader ellers ansvaret glide ud til andre tråde.

Sidst, men ikke mindst, mindede Torben os om at inddrage de unge, når succeskriterier skal udarbejdes. Det behøver ikke handle om, at der skal være et minimum antal brugere af et ungdomshus, i stedet kan et succeskriterie være, at huset skal være hyggeligt og rart at være i. Vores anden oplægsholder var Maya Husted, som har været med til at starte ungdomshuset og ungdomsfællesskabet op i Ebeltoft. Maya kunne forklare, hvordan viden om ens muligheder som ung er enormt vigtigt! Derudover var de i Ebeltoft så heldige at have en kæmpe støtte i “Onkel T” og “Onkel K”, hhv. kommunal kontaktperson og lokal ildsjæl. De to støttede på hver deres måde
Maya og de andre ungerødder i at få Rampen stablet på benene. Maya fremhævede særligt onklernes evne til at sætte egne netværk i spil og gøre deres netværk interesserede i at bidrage i projektet også. Ligeledes hvordan de undervejs i forløbet har banet vejen for og samlet op, hvor det var nødvendigt. Hvad der i denne sammenhæng var vigtigt var, at de to onkler gjorde det ubemærket, så projektet hele tiden blev de unge i Ebeltofts projekt! Sidst, men ikke mindst så var den kommunale kontaktpersons tilgænglighed og evne til at igangsætte uundværligt: “Man kunne altid få fat i Onkel T”, som Maya sagde. Til møderne var han ligeledes god til at få sat os i gang –
hjælpe os til bare at få skrevet den mail, der skulle skrives, i stedet for at vente. Rampen i Ebeltoft er et helt fantastisk ungdomshus, som vi vil opfordre dig til at kigge lidt nærmere på her.

Med udgangspunkt i de to oplæg bød dagen på problemidentifikation og løsninger! Der var gang i diskussionerne, og det var fedt at se bredden i, hvordan ungdomsråd etablerer sig rundt om i landet. Ligeså forskellige som rådene er, lige så forskellige er udfordringerne og løsningerne. Men fælles for dem alle er, at vi hos NAU har indsamlet en masse information herom, som vi aktivt vil
bruge fremadrettet i vores arbejde med ungdomsråd og unges engagement!

Vi takker for en dejlig dag!

Konference for Lokale Aktører
Rul til toppen