Martin vil i Regionsrådet igen

23-årige Martin Bech har haft en politisk lynkarriere, hvor han både har opnået at være politisk ordfører for Venstres Ungdom, næstformand i Netværket af Ungdomsråd og valgt ind i Regionsrådet. Til efteråret skal han genvælges

Det er ikke kun til kommunalvalget, der skal stemmes til efteråret. Også Regionsrådene er på valg. Og i Region Nordjylland stiller en gæv nordjyde op til endnu et valg.

– Jeg stiller op igen her til efteråret, og det er da et udtryk for, at jeg ikke er blevet skræmt væk, siger han.

Regionspolitik er ellers ikke noget, man spontant forbinder med unge. Det meste af politikken kredser om sundhed, men Martin Bech fandt hurtigt gejsten og føler ikke, han er blevet overtrumfet sin unge alder til trods.

– Selv om jeg kun var 19 år, da jeg blev valgt ind, har jeg ikke oplevet, at jeg har været fagligt bagefter. Og selv om det på overfladen mest handler om sundhed, så er det mange spændende emner under overfladen, siger Martin Bech.

 

I VU’s bestyrelse som 13-årig

Martin Bech var 12 år gammel, da han meldte sig ind i VU. Det var tidligt, men han havde altid været politisk engageret, så det faldt ham naturligt. Som 13 årig kom han i bestyrelsen i lokalafdelingen i Brønderslev. Og da Brønderslev Kommune i 2005 besluttede sig for at oprette et ungdomsråd, gik han aktivt ind i processen, hvor han var med til at starte det op. En proces, der endte med, at Martin Bech blev valgt som formand for Ungdomsrådet. I 8. klasse.

Som 15-årig deltog han i sit første Netværket af Ungdomsråd-arrangement. Dengang havde NAU et udvalg, der kaldtes “Det Politiske Udvalg”. Det blev Martin Bech formand for, og da næstformanden senere trak sig, blev Martin Bech konstitueret næstformand for NAU.

Han stoppede dog allerede som aktiv i Netværket af Ungdomsråd i 2007, da han havde fået ambitioner om et politisk ordførerskab i Venstre Ungdom.

– Rent politisk ville jeg gerne fortsætte. Jeg mener, det er sundt at engagere sig bredt, og Netværket af Ungdomsråd havde og har stor fordel af at være et tværpolitisk netværk. Men tiden med gymnasie samtidig. Det gik bare ikke, siger han.

Martin Bech bliver politisk ordfører for VU og samtidig formand for Venstres afdeling i Brønderslev. Her bliver han opstillet i 2008 og valgt ind i Regionsrådet i 2009.

– Vores ungdomsråd var ret kendt i medierne, fordi vi havde involveret os en del. Så jeg var så heldig alene i Brønderslev at få 493 personlige stemmer.

For hele regionen fik han godt 1100 personlige stemmer og har altså siden siddet i Regionsrådet.

Ungdomsrådet boostede Martin

I sin karriere i Brønderslev Ungdomsråd nåede Martin Bech at være med til at arrangere koncerter, at være aktiv spiller i opførelsen af et nyt ungdomshus og var med til at gennemføre sammenlægningen af de to ungdomsråd: Brønderslev og Dronninglund, efter kommunalreformen i 2007.

– Jeg tror, arbejdet med ungdomsrådet og med NAU har boosted min politisk inddragelse. Man er ikke helt så legitim, når man er en politisk lokalforening. Men med det nye Brønderslev Ungdomsråd kom vi virkelig til orde og kom i medierne, og politikerne lyttede til os, fortæller Martin Bech.

Martin vil i Regionsrådet igen
Rul til toppen