Middelfart Kommune satser stort på unge

Middelfart Ungdomsråd har fået tildelt 100.000 kroner til at øge det demokratiske engagement og hæve stemmeprocenten til efteråret

Mange unge undervurderer nok velvilligheden fra politikerne i de gråhårede kommunalbestyrelser. Det kom i hvert fald  som lidt af en overraskelse, da Middelfart Ungdomsråd blev mødt med de totalt udslåede arme, da rådet foreslog et program til demokratisk at vække ungdommen i kommunen på Vestfyn.

Ideen til foreslaget opstod på et møde i 2012, hvor valgretskommissionens konklusioner om 16-års valgret, og at færre unge stemmer blev debatteret. På mødet blev det aftalt, at det skulle der gøres noget ved, så de dystre udsigter for unge og demokrati blev taget op i byrådet.

Alle ville være med
– Vi bragte det op i byrådet, som syntes det var en rigtig god idé. Byrådet nedsatte en arbejdsgruppe, og alle partierne var så begejstrede, at de alle fik et medlem med i udvalget, siger Knud Møller fra inspektør på Middelfart Ungdomsskole og ansvarlig for Middelfart Ungdomsråd.

Knud Møller er ungdomsskoleinspektør: Vi glæder os meget til projektet, som har mødt stor opbakning fra politikerne

Arbejdsgruppen, som talte politikere og ungdomsrådets medlemmer, diskuterede, hvad man kunne gøre for at hæve stemmeprocenten og gøre unge mere demokratisk bevidste.

– Der blev lavet en række anbefalinger, blandt andet at der skulle laves en valgavis og en særlig demokratidag for 9. klasser, siger Knud Møller.

100.000 kroner til ungedemokrati
Samlet lavede arbejdsgruppen anbefalinger til en værdi af 100.000 kroner, som tilsammen skulle øge unges engagement og øge stemmeprocenten i Middelfart Kommune til kommunalvalget i november.

– Byrådet modtog det meget positivt, og beløbet kom på budgettet for 2013, siger ungdomsskoleinspektøren.

Mia Høgfeldt Bæk, formand i Middelfart Ungdomsråd: – Det betyder, at vi kan få udbredt demokratiet og forhåbentlig hæve stemmeprocenten i Middelfart Kommune.

En håndrækning, som formand for Middelfart Ungdomsråd og medlem af ledelsen i NAU, Mia Høgfeldt Bæk, er glad for:

– Det betyder, at vi kan få udbredt demokratiet og forhåbentlig hæve stemmeprocenten i Middelfart Kommune, siger formanden fra en telefon i Paris, hvor hun er på studietur.

Valgavis og 9. klasser
Nu er forberedelserne så i gang. Blandt andet med punktet “demokrati i folkeskolen”.

– Her bruger vi en dag på hver 9. klasse i kommunen, som først skal i byrådet og så tilbringe resten af dagen i ungdomsrådet, hvor vi så vil spille byråd, og eleverne skal tage stilling til forskellige emner og prioritere mellem dem. Det gør vi også, så de bliver bevidste om, at der faktisk er meget af det, som foregår i kommunen, som vedrører unge, siger Knud Møller.

Der er også sat penge af til en valgavis, der skal omdeles med den lokale avis, Fyens Stiftstidende.

– Det ser vi også meget frem til og havde senest i går et møde med den lokale redaktør. Vi glæder os meget til projektet, som har mødt stor opbakning fra politikerne, siger Knud Møller, ungdomsskoleinspektør i Middelfart Ungdomsråd.

Kan du ikke få nok? – Her er anbefalingerne, som de står i notatet til kommunalbestyrelsen: 

Ungdomsrådet foreslår på den baggrund følgende 1) i forhold til at øge det demokratiske engagement:

Demokrati i folkeskolen: 30.000 kr.
Alle 9ende klasser får hver især – dvs. ikke på samme tid – en demokratisk dag med besøg i byrådssalen med byrådspolitikere, og på Walker med Ungdomsråd med spil, leg og læring som indføring i lokaldemokratiet og som optakt til kommunalvalget i 2013. Det skal ses i samspil med, at de enkelte skoler i deres undervisning tænker denne dag ind og gerne støtter op om det i samfundsfag med særlig fokus på lokaldemokratiet. I den forbindelse vil det også være ungdomsrådets anbefaling, at skolelederne tager en drøftelse af mulighed for tværgående demokratiske tiltag mellem skolerne og videndeler om, hvad der kan ske for at sætte mere fokus på lokaldemokratiet i valgåret. Det foreslås, at der afsættes 30.000 kr. til transport, forplejning, aktiviteter mv.

Ungdomsrådet og DUF i samarbejde: 10.000 kr.

Ungdomsrådet indgår et samarbejde med ungdomsskolen (tovholder), DUF og øvrige politiske ungdomsorganisationer samt uddannelsesinstitutionerne, så som Middelfart Gymnasium, produktionsskolen og evt. teknisk skole og IBC om at skabe aktiviteter, der får flere til at interessere sig for demokrati. Aktiviteterne kunne være: skabe politiske debatter på ungdomsuddannelserne, kurser/emnedage om politisk skoling af de unge (retorik, politisk forståelse, taleteknik), unge som kan tage ud og forestå demokratispil/rollespil, medvirke til at de politiske foreninger får øje på de unge, forestå arrangementer fx årlig besøgsdag for partierne på uddannelsesstederne/Walker. Det foreslås, at der afsættes 10.000 kr. til aktiviteter.

I forhold til at 2) øge stemmeprocenten for de 18-21-årige foreslår Ungdomsrådet:

Ungdomsrådet som politisk uafhængig organisation, der opfordrer unge til at stemme: 30.000 kr.
Ungdomsrådet vil fungere som politisk uafhængig organisation, der opfordrer unge mellem 18 og 21 til at stemme og lave get-out-the-vote kampagner med opfordring til at unge stemmer til kommunalvalget. Det skal ske ved direkte kontakt til de unge og ved hjælp af forskellige kampagnetiltag, politiske debatter om emner, der er relevante for de unge. DUF kunne være en samarbejdspart i dette forslag. Det foreslås, at der afsættes 30.000 kr. til formålet.

Valgavis for unge – skrevet af de unge om de unge: 20.000 kr.

Ungdomsrådet foreslår at indgå et samarbejde med en lokal avis om at udarbejde en valgavis med opfordring til de unge om at stemme specifik. En avis for de unge skrevet af de unge. Der kan evt. skabes et debatforum på avisens hjemmeside, et forum, som har en skarp ungeprofil, og hvor det fx er muligt at chatte med de opstillede byrådskandidater. Forslaget skal idéudvikles sammen med den lokale presse.  Selve avisen skal udkomme til alle husstande, men også bruges som baggrundsmateriale, når Ungdomsrådet skal lave ansigt- til ansigts kampagner. Det foreslås, at der afsættes 20.000 kr. til formålet.

I alt foreslår Ungdomsrådet tiltag for 100.000 kr.

Der vil ske opfølgning på alle tiltagene ved at undersøge udviklingen i stemmeprocenten for de 18-21 årige i forhold til sidste kommunalvalg.

Middelfart Kommune satser stort på unge
Rul til toppen