Mindre pres, større glæde – Idékatalog

>>DOWNLOAD IDEKATALOGET “MINDRE PRES, STØRRE GLÆDE” SOM PDF HER<<

Om idékataloget

Mulighederne for unge har aldrig været så mange, og verden ligger åben.

Alligevel kæmper mange unge med ensomhed, stress, angst, forventningspres og mindreværd. 

Ser man på tal fra Sundhedsstyrelsens rapport Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017, fremgår det, at især unge kvinder i alderen 16-24 er den gruppe, der oftest føler sig stresset. I alt oplever 40,5 % i denne gruppe et højt stressniveau. Det samme gør sig gældende for 23,4 % af mændene i samme aldersgruppe. Af rapporten fremgår det ligeledes, at unge er den gruppe, der oftest føler sig ensomme. Rapporten konkluderer, at 8,5 % af mændene mellem 16-24 år ofte er uønsket alene, og at hele 10,3 % af kvinderne ligeledes ofte føler sig uønsket  alene. 

I NAU er vi ikke tilfredse med dette billede, og vi mener, at både beslutningstagere og vi unge selv bør tage et større ansvar for unges trivsel! Derfor afholdt NAU i samarbejde med folketingspolitiker Torsten Gejl konferencen Mindre Pres Større Glæde d. 6 april 2019 på Christiansborg. Til konferencen deltog i alt 75 unge i alderen 14-25 år, og deltagerne kom fra hele landet. 

Konferencen resulterede i dette idékatalog, som både henvender sig til politikere, uddannelsesinstitutioner og til de unge selv. Kataloget indeholder derfor de unges helt egne bud på, hvordan der opnås mindre pres og større glæde blandt Danmarks unge. 

Kataloget er inddelt i tre hovedsektioner. Den første del henvender sig til de politiske institutioner, som tager beslutninger, der influerer de unges hverdag. Den anden del henvender sig til uddannelsesinstitutionerne, og den sidste del henvender sig til de unge selv. 

Når vi henviser til “de unge” i kataloget, refererer vi til de 75 unge, som deltog i konferencen.

Billede fra Netværket af Ungdomsråds konference på Christiansborg: “Mindre Pres, Større Glæde”, hvor Idékataloget blev udarbejdet af 75 unge i samarbejde med politikere og flere frivillige organisationer.
Rul til toppen