NAU – Netværket af Ungdomsråd

NAU er paraplyorganisationen for ungdomsråd og -huse i hele Danmark.

Når unge selv skaber, får man bæredygtige løsninger

Fra venstre: Lise Juul Madsen fra 12 byer, Rasmus Petersen fra NAU, Emilie Quist Madsen fra Kulturjægerne og kulturminister Marianne Jelved.
Fra venstre: Lise Juul Madsen fra 12 Byer, Rasmus Petersen fra NAU, Emilie Quist Madsen fra Kulturjægerne og kulturminister Marianne Jelved.

At skabe attraktive lokalsamfund for unge kræver, at de unge selv er med fra første idéudvikling. Sådan lyder budskabet i 12Byers nye bog ’Med hverdagslivet som designpraksis’, der blev præsenteret fredag formiddag

Småsnakken summer i lokalerne af en gammel herskabsvilla på Østerbro, hvor projektværkstedet Kraftwerket for nyligt har fået til huse. Her præsenteres et af de hidtil mest ambitiøse forsøg på at kortlægge, hvordan man bedst skaber levende lokalsamfund i Danmark.

»I forbindelse med projektet 12Byer er vi først og fremmest kommet frem til, at samskabelse er helt essentielt, når man skal udvikle lokalsamfundene. Vi skal putte mennesker i centrum af byudviklingen,« siger Lise Juul Madsen, der er ansvarlig for udvikling og procesplanlægning i 12Byer, da hun skal indlede præsentationen af den nye bog.

‘Med hverdagslivet som designpraksis’ er udviklet igennem projektet 12 Byer på 12 Måneder, hvor konsulentvirksomheden 12Byer i et år har været rundt i landet og sammen med lokale aktører udviklet nye måder at involvere borgere på.

Demokrati med plads

I bogens intro sætter 12Byer fokus på den dræbende effekt, det klassiske demokrati kan have på unges lyst til at udvikle deres lokalsamfund:

»De formelle deltagelseskanaler er i virkeligheden ikke indrettet på en særlig demokratisk måde. De er ikke designet til at rumme samfundets kompleksitet og de mange forskellige måder, hvorpå folk gerne vil deltage i byudvikling i dag,« skriver forfatterne.

Netop lokaldemokratiets indretning og plads til de unge var til diskussion under boglanceringen. En debat mellem unge og politikere vendte konstant tilbage til, at man i kommunerne skal udnytte det potentiale, der er i aktive unge. Kulturminister Marianne Jelved erklærede undervejs sin fulde tillid til ungdommen, der efter hendes mening sagtens kan selv.

Det nye projekthus i København udgjorde den perfekte ramme for boglanceringen
Det nye projekthus i København blev fredag formiddag fyldt med snak om ungdommens potentiale

»I mit arbejde som kulturminister har de unge imponeret mig gang på gang. De har virkelig vist, at de tager ansvaret, hvis man giver det til dem,« siger ministeren under arrangementet. Hun fremhæver ungdomsråd, som en platform der spreder initiativretten, så flere typer unge får lov at få ordet og sætte præg på deres samfund.

Mød unge med en positiv indstilling

Netop det ansvar skal de unge have lov at løfte, i stedet for at blive mødt med regler og de langvarige demokratiske processer, som 12Byers bog kritiserer. Debatten mellem politikere og aktive unge sætter især fokus på, at de unge initiativtagere fra starten må tages alvorligt for at sikre, at lokalsamfundene ikke går i stå.

Emilie Quist Kærgaard fra Kulturjægerne i Viborg understreger, at det er vigtigt, at der er plads til de unges idéer, uanset hvor vanvittige de måske lyder.

»Man bliver nødt til at tage fat i de her små initiativer og idéer derude og hjælpe dem på vej, for det er så vigtigt, at man ikke møder modstand fra første idé, for så er man bare tilbage ved der, hvor man overhovedet ikke turde noget,« siger hun.

Hun pointerer, at man som politiker risikerer at slukke gnisten hos de unge, der forsøger at stable bedre muligheder på benene for deres jævnaldrende, hvis man ikke giver dem den bedst mulige chance for at realisere deres projekter.

Bogen ‘Med hverdagslivet som designpraksis’ tilbyder aktører rundt om i landet en række redskaber til at sikre en mere inkluderende byudvikling. Læs meget mere om 12Byer og deres projekter på 12byer.dk.

Når unge selv skaber, får man bæredygtige løsninger
Rul til toppen

Velkommen til NAU's hjemmeside!

Som du måske vil opdage, roder det lidt herinde, og enkelte oplysninger vil være forældede.
Vi glæder os til, at du kan besøge en ny hjemmeside snarest muligt.
Husk du altid kan få fat i NAU på info@nau.dk