NAU holder konference – ministeren kommer

To måneder før valget inviterer NAU de mange kommunalt ansatte, som arbejder med ungepolitik til konference under overskriften “Bedre ungeinddragelse – nu!”. Marianne Jelved har flyttet et møde – så hun kommer også! 

NAU arbejder benhårdt på at skabe en stærk ungerådsdagsorden generelt og op til valget – og arbejder for, at de unge bliver dygtigere til at arbejde med ungdomspolitiske sager. Men en vigtig del af arbejdet ligger også hos kommunerne og de tovholdere, der arbejder med den konkrete ungeinddragelse i kommunen.

Der skal netværkes
Derfor inviterer Netværket af Ungomsråd til konferencer på Jyderup Højskole. Her skal kommunale repræsentanter møde hinanden, skabe et stærkere nationalt netværk og derigennem – både på og uden for konferencen – skabe et forum for inspiration til, hvordan man kan styrke ungeindsatsen uden, at det behøver at koste ekstra.

Dagen foregår i lækre historiske omgivelser på det gamle slot i Jyderup, men selv om mad

Maj Jensen Christensen er sekretariatsleder i Netværket af Ungdomsråd

og omgivelser er pæne, bliver der travlt med også at fokusere på andet, fortæller sekretariatsleder Maj Jensen Christensen:

– Der er stor forskel på vores ungdomsråd landet over, når man ser på strukturering, økonomi og aktiviteter, men ser man på udfordringerne er de ofte de samme på tværs af kommuner. Når unge skal inddrages i det kommunale system, er det vigtigt at den kommunale kontaktperson finde den rette balance mellem styring og frihed for de unge, forklarer hun.

Ministeren kommer også
Det er gået de færreste forbi, at netop ungdomsrådstanken er blandt favoritterne hos

Kulturminister, Marianne Jelved, der bruger hvert et øjeblik til at udbrede ungdomsrådstanken. Til nau.dk har hun tidligere ytret ønske om “ungdomsråd i alle kommuner” og til DR udtalte hun fornyligt, at hendes kulturhelt var tidligere formand for Ungdomsrådet i Thy, Mikkel Vinter, da han havde præsteret at være med til at skabe et sted for så mange unge mennesker.

– Da vi spurgte, om hun ønskede at medvirkede, troede vi først, vi fik et nej, fordi hendes kalender var booket. Men så ringede de tilbage fra ministeriet. Jelved havde flyttet aftalen, og nu kommer hun og deltager og skal være med til at diskutere ungepolitik, som hun har været meget optaget af, fortæller Mej Jensen Christensen.

Hvem gør det bedst?
Et vigtigt punkt på programmet er udvekslinger af erfaringer på kryds og tværs. Det er de kommunale, der ved bedst og har bunkevis af erfaringer. Og det er selvfølgelig disse, der skal trækkes på, så de kommunale kan hjælpe hinanden, så ungepolitikken kan gøres bedre generelt.

– Ud over at skabe netværk og videreformidle de unges krav til en god kommunal kontaktperson. vil vi også give rum for at de kommunale kontaktpersoner kan komme på banen med ’best practices’ fra deres daglige arbejde og nye og spændende måder at tænke ungdomsråd og ungeinddragelse på, fortæller Maj Jensen Christensen.

Der er med andre ord lagt op til en dag fyldt med inspiration og erfaringer til de kommunale kontakter, Maj Jensen Christensen kalder den

– Et must for alle, der arbejder med ungeinddragelse i kommunerne.

Programmet for dagen bliver løbende opdateret her på nau.dk, når nye prominente oplægsholdere tilføjes programmet.

Se programmet og tilmeld dig her.

 

NAU holder konference – ministeren kommer
Rul til toppen