NAU – Netværket af Ungdomsråd

NAU er paraplyorganisationen for ungdomsråd og -huse i hele Danmark.

NAU’s guide til ungepolitikker

Danmark har i alt 98 kommuner, men færre end 20 af dem har en selvstændig ungepolitik eller -strategi. Det fremgår af en gennemgang, foretaget af Netværket af Ungdomsråd i 2016, af alle landets kommuners ungepolitikker. Over halvdelen af kommunerne har en sammenhængende børne- og ungepolitik, men oftest dækker den ikke aldersgruppen 13 til 25 år.

Mange danske kommuner har altså ikke en klar politik eller strategi på ungeområdet.

I en tid hvor kommuner oplever klare udfordringer i henhold til lige præcis den unge befolkningsgruppe, er det endnu mere presserende, at der sættes ind på et kommunalt politisk plan.

I ungdomsårene navigerer man rundt for at finde ud af, hvem man er, og hvor man hører til. Det er derfor nødvendigt med en særskilt ungepolitik, hvor aldersgruppens behov dækkes, og hvor politikken bliver fulgt op af en målrettet, politisk indsats.

Motivationen for udformningen af denne ungepolitik-guide er således at inspirere de danske kommuner til udarbejdelsen af deres egne ungeinddragede ungepolitikker. Formålet er, at gøre det mere håndgribeligt og overskueligt for de enkelte kommuner at komme i gang med udarbejdelsen af ungepolitikkerne.

Som repræsentant for landets ungdomsråd er dette således vores bud på, hvordan man bedst inddrager de unge i udarbejdelsen og implementeringen af en ungepolitik. I NAU er vi nemlig af den klare overbevisning, at unge er deres egne bedste eksperter – og i mange danske kommuner en kæmpe, uudnyttet ressource.

Vi håber, at guiden kan sætte gang i en positiv udvikling med flere selvstændige, ungeinddragede ungepolitikker i landets kommuner.

Find guiden til ungepolitikker her

NAU’s guide til ungepolitikker
Rul til toppen