NAU – Netværket af Ungdomsråd

NAU er paraplyorganisationen for ungdomsråd og -huse i hele Danmark.

NAU’s politiske strategi 2017-2019

NAU er som organisation blevet en anerkendt spiller indenfor ungeområdet, mens de danske ungdomsråd- og huse både er øget i antal og har opnået betydelig mere indflydelse i kommunerne. I NAU ønsker vi at følge med og understøtte denne positive udvikling, hvorfor vi ønsker at skabe de bedste forhold, lokalt som nationalt, for udviklingen af stærke, demokratiske unge og ungefællesskaber. Det mener vi målsætningerne i vores politiske strategi støtter op om.

Strategien vil som udgangspunkt have en varighed på 2 år med mulighed for revidering til NAU’s stormøder. Strategien er tiltænkt NAU’s eget politiske arbejde, men vi opfordrer alle danske ungdomsråd og -huse samt unge til også at gøre brug af den.

NAU’s politiske strategi er opdelt i henholdsvis grundholdninger og målsætninger. Grundholdningerne repræsenterer NAU’s grundlæggende værdier, hvoraf vores målsætninger udspringer.

 

NAU’s grundholdninger: 

  • Demokrati og engagement – demokratisk ungeinddragelse
  • Attraktive ungemiljøer – unge er deres egne eksperter

NAU’s politiske målsætninger:

  • Alle kommuner skal have et ungdomsråd
  • Ungdomshus – kommuner skal have en fysisk platform for unges engagement
  • Alle kommuner skal have en ungepolitik
  • Færre barrierer for unges engagement
  • Oprettelsen af et ungdomsministerium

Find NAU’s politiske strategi her, hvor grundholdninger og målsætninger uddybes. 

NAU’s politiske strategi 2017-2019
Rul til toppen