NAU – Netværket af Ungdomsråd

NAU er paraplyorganisationen for ungdomsråd og -huse i hele Danmark.

NAU’s ungepolitik-guide: 5 gode råd

5 gode råd til udformningen af en ungeinddraget ungepolitik

  1. Inddrag de unge i politikudviklingen – de er deres egne bedste eksperter
  2. Tilpas processen til de unge, så deres viden og kompetencer kommer bedst muligt i spil
  3. Tag afsæt i de unges ønsker og behov, så indholdet af ungepolitikken er relevant og vedkommende for kommunes unge
  4. Understøt de unges ejerskab over politikken, og tildel dem lederskab
  5. Hav en løbende opfølgning på ungepolitikken, så interessen og ungeengagementet fastholdes

 

Find NAU’s guide til ungepolitikker her.  

NAU’s ungepolitik-guide: 5 gode råd
Rul til toppen