OM UNGDOMSRÅD

Ungdomsråd er lokale kraftcentre, der engagerer unge og sætter liv i byen. Samtidig fungerer de som en demokratisk skole, der oplærer unge i blandt andet demokratiforståelse og politisk samtale. Som lokalpolitiker kan det være svært at vænne sig til, at der er unge i lokalområdet, der gerne vil have indflydelse på deres hverdag. Særligt hvis man som politiker ikke er vant til de unge stemmer. Men ofte vil man opleve, at et ungdomsråd er en god og billig investering, for idet man skaber et godt ungemiljø, skaber man en større chance for, at de unge slår rødder i kommunen.

Vil du starte et ungdomsråd eller ungdomshus i din kommune? 

Om du er ung, kommunalt ansat eller bare interesseret i at skabe mere lokaldemokrati og ungeindflydelse, kan vi hjælpe dig godt igang!

Brug for inspiration?

Kommunalvalget er alletiders mulighed for at få sat en stærk ungedagsorden for de næste fire år i DIN kommune. Derfor har vi i Netværket af Ungdomsråd lavet et inspirationskatalog til kommunalvalget 2021 – find det her. I kataloget har vi samlet en oversigt over idéer til, hvordan I kan sætte fokus på kommunalvalget og lave oplysning omkring de behov og ønsker, I har i jeres kommune. De strækker sig fra idéer til forskellige arrangementer til læserbreve og brug af sociale medier og kan tilpasses, så de passer til lige præcis jeres kommune og jeres ungdomsråd. Tag et kig og få inspiration til at gøre kommunalvalget 2021 til de unges valg!

Guide til ungepolitikker
Danmark har i alt 98 kommuner, men færre end 20 af dem har en selvstændig ungepolitik eller -strategi. I en tid hvor kommuner oplever klare udfordringer i henhold til lige præcis den unge befolkningsgruppe, er det endnu mere presserende, at der sættes ind på et kommunalt politisk plan. NAU har derfor udarbejdet en ungepolitik-guide, der skal inspirere de danske kommuner til udarbejdelsen af deres egne ungeinddragede ungepolitikker – find den her. Vi håber, at guiden kan sætte gang i en positiv udvikling med flere selvstændige, ungeinddragede ungepolitikker i landets kommuner.