Peter vil have et ungdomsråd

Byrådspolitiker fra Herning vil have et ungdomsråd i Herning Kommune. Valgkampen skal bruges til at sætte ungdomsråd på dagsordenen

Herning Kommune har ikke noget ungdomsråd. Men det skal være slut, mener politiker. Siden Peter Villadsen (SF) blev stemt ind i byrådet for otte år siden, har en evig mærkesag været oprettelsen af et ungdomsråd i Herning Kommune. Endnu er der intet sket, han føler sin mærkesag overset og tilsidesat. Men nu skal det være nok. Herning skal have et ungdomsråd:

Kommunalpolitiker Peter Villadsen (SF) ønsker et ungdomsråd i Herning Kommune

– Det er helt naturligt, at vi får et ungdomsråd. Lige som der er et handicap-råd og et ældreråd, burde der være et ungdomsråd, hvor unge kan blive hørt, og hvor man kan have politiske diskussioner om, hvordan kommunen skal indrettes, siger Peter Villadsen, der forestiller sig, at ungdomsrådet skulle have et årligt budget på 100.000 kroner.

– Vi har jo mange dygtige, unge mennesker. Men intet sted, hvor de kan komme til orde. Så vi mangler sådan et forum. Jeg forestiller mig, at der vælges een til to repræsentanter fra hver ungdomsinstitution, som så får en pose penge til at sætte intiativer i værk, siger han.

Eksempel: Biblioteket
– Et godt eksempel er biblioteket, vi har åbnet i midtbyen, som ligger, så de unge bevæger sig forbi det dagligt. Det kunne være en spændende opgave for et ungdomsråd at have indflydelse på, hvordan biblioteket skulle indrettes, og hvad det skulle prioritere, siger han.

Nu har Peter Villadsen igen bragt det op i byrådet i forbindelse med snakken om brevafstemning på ungdomsorganisationer for at hæve stemmeprocenten for unge til kommunalvalget i november i år. Men det er svært at trænge igennem til flertallet, så det kræver en hård kamp, siger Peter Villadsen.

– De lytter med døve ører, og jeg kommer til at kigge langt efter et ungdomsråd. Men jeg planlægger at bruge valgkampen til at tematisere et ungdomsråd, så de andre politikere i byrådet kan blive udfordret på det oplagte: at oprette et ungdomsråd i Herning Kommune, siger Peter Villadsen.

Peter vil have et ungdomsråd
Rul til toppen