POLITIK

NAU’s politikpapirer beskriver organisationens holdning til forskellige temaer. Vi er, ligesom vores medlemsråd, uafhængige af partipolitiske interesser.

Politikken udvikles af vores interne Politikudviklingsudvalg (PU), i samarbejde med medlemmerne. Vi holder politikudviklings-workshop hver måned, hvor du som medlem kan få indflydelse på NAU’s politik. Find næste PU-workshop her.

Vores politik revideres løbende, og vedtages hvert år af vores medlemmer på Årsmødet i 2. kvartal.

Pressehenvendelser og spørgsmål om NAU’s politik rettes til NAU’s forkvinde Emma Nielsen på emma@NAU.dk

Bemærk: Vores politik udvikles i løbet af 2021, og er først tilgængelig på hjemmesiden når den er vedtaget på Årsmødet i maj.