PRINCIPPROGRAM

NAU’s principprogram beskriver organisationens politiske grundlag og målsætninger. Principprogrammet adskiller sig fra de tidligere politiske
strategier ved at gå ud over vores kerneområde om ungdomsråd. Målet er at italesætte forandringer, der kan forbedre unges mulighed for demokratisk engagement. Principprogrammet danner grundlag for NAU’s politikpapirer, debatindlæg og generelle holdninger. Det bliver revideret og vedtaget på Årsmødet, og er gyldigt for en 3-årig periode.