NAU – Netværket af Ungdomsråd

NAU er paraplyorganisationen for ungdomsråd og -huse i hele Danmark.

Samarbejde på tværs af landegrænser

skaermbillede-2016-11-14-kl-21-01-48

Delegationen på besøg ved Grækenlands formand for Ungerådet.

Af formand Nicolai Boysen og næstformand Cilja Ravn Thomsen

Bliv lidt klogere på, hvorfor og hvordan NAU i det seneste år har arbejdet på at styrke samarbejdet med ungdomsråd i andre europæiske lande.

”Større ungefokus, mere ungeindflydelse, federe ungemiljøer…”

På trods af, at de danske ungdomsråd adskiller sig betydeligt fra de finske og græske, kan de alle samles om et sæt af fælles mål og værdier. Og i lige netop dét fællesskab, finder man grobund for nye idéer, projekter og metoder. Så når NAU’s ledelse krydser landegrænser, er det med fokusset at indhente ny inspiration og erfaringsudveksle med andre ungdomsorganisationer. Samarbejdet styrker nemlig i sidste ende ikke kun de internationale forhold, men bidrager også til en større og mere perspektivrig forståelse af de danske råd.

I år sendte NAU ledelsesmedlemmer på studieture i Finland og Grækenland.

Byg broer i Finland

Tilbage i september besøgte NAU’s formand Nicolai Boysen og ledelsesmedlem Jakob Lundbye en nordisk ungdomskonference i Finland. Her deltog unge, offentlige ansatte, forskere og ungeguides fra hele Norden. Temaet var “broer”, og der blev blandt andet diskuteret unges deltagelse i kunst- og kulturlivet og social inklusion. Gennem forskellige workshops fik deltagerne mulighed for at lære om unges (demokratiske) deltagelse i deres nordiske nabolande. Landene imellem blev der også bygget broer, og NAU forlod Finland med kontakter til ungdomsorganisationer i hele Norden.

Ung i Grækenland

NAU’s næstformand Cilja Ravn Thomsen deltog i oktober i en DUF-arrangeret studietur til Athen. Cilja var her en del af delegationen, der bestod af cirka 20 unge. Turen havde til formål at skabe indsigt i, hvordan det er at være ung borger i et kriseramt land: Både de flygtede og de græske unge er opvokset med udsigten til uddannelse og arbejde, ligesom unge i Danmark, men situationen har pludselig ændret sig drastisk, og hvordan skal/kan man så agere som ung?

Delegationen besøgte forskellige politiske og humanitære aktører, som alle gennem oplæg eller dialog gav deres syn på fortidens fejl, og hvordan man kan komme dem til livs. Et eksempel på en organisation, der handler midt i kaosset, er Melissa Networks: Et samlingssted for kvinder, der migrerer og har ophold i nærheden af Athen. Kvinder med vidt forskellige nationale baggrunde samles, kommunikerer og lærer af hinanden – de forbereder sig på at være aktive medborgere.

De 14 DUF organisationer, der deltog, var utrolig forskellige. Nogle havde et humanitært andre et mere politisk sigte – men alle havde de ’unge’ til fælles. Det gav god mulighed for at reflektere over oplevelserne i Athen organisationerne imellem – og her blev deres forskellighed den fælles refleksions styrke. I NAU mener vi, at det er lige netop dét samarbejder på tværs af landegrænser, organiseringsformer og forudsætninger kan bidrage med: Et bredere perspektiv, en større viden. En viden der er aldeles brugbar i arbejdet med de danske ungdomsråd, der altid er fælles om de unge, men som ellers kan være lige så forskellige som de unge, de favner om.  

Samarbejde på tværs af landegrænser
Rul til toppen