VÆRKTØJSKASSEN

Arrangementerne er beskrevet med eksempler, der gør det let at komme i gang med planlægning og afvikling. I er selvfølgelig også velkomne til bare at lade jer inspirere og selv skabe egne arrangementer!


Forslag til valgarrangementer:


Paneldebat

 • Invitér ungdomspartierne til paneldebat.
 • Emnerne kan vælges demokratisk på dagen af deltagerne, f.eks. ved brug af Kahoot eller lignende. Men bemærk at dette kræver at “debatmasteren” er hurtig til at skrive spørgsmål til emnerne, eller har skrevet til alle emnerne hjemmefra.
 • Dette kan være emner, der er relevante for unge i jeres lokalområde: F.eks. bustransport, uddannelse o.lign.
 • Ungdomspartierne kan sætte stande op i slutningen og deltagerne får her muligheden for at snakke med dem face-to-face.
 • Valgfrit: Giv dem i stedet nogle forskellige personlige dilemmaer, som deltagerne skal debattere og give deres holdninger til. I kan enten indsamle disse selv, eller bruge vores indsamlede eksempler, der kan findes her.


Generationsdebat

 • Invitér både ungdoms- og “voksen” partier til paneldebat
  • Fokus skal være på at få nogle partier med forskellig holdninger, dog også helst både voksne og unge fra samme parti
 • Valgfrit: Emnerne vælges demokratisk på dagen af deltagerne
  • Bemærk at dette kræver at “debatmasteren” er hurtig til at skrive spørgsmål til emnerne, eller har skrevet til samtlige emner hjemmefra
   • Hvis dette fravælges skal emner og evt. spørgsmål til vedligeholdelse af debatten laves på forhånd
 • Læn dig tilbage og se uenigheden ikke bare mellem partierne men også generationerne udfolder sig.


Speeddate din politiker

Mangler I en workshop der binder de unge og politikerne bedre sammen, så kunne denne workshop måske være en idé. Workshoppen foregår som en slags speeddate mellem en ung og en politiker. Dette giver dem begge en chance for at få indsigt i hinandens hverdag, og virkelig give udtryk for deres holdning omkring forskellige ting, uden at være bange for at udstille sig selv foran en større folkemængde. Derudover kan de unge få muligheden for at lære de forskellige politikere at kende på et mere personligt plan.

Fremgangsmåde:

 • Inviter politikere og unge til arrangementet.
 • Gør lokationen, hvor arrangementet skal holdes, klar til en masse speeddating. Placer borde spredt i rummet og gør det lidt hyggeligt.
 • Politikerne placeres ved borde rundt omkring i rummet, og de unge fordeles herefter på politikerne. Nu får de så omkring 3 minutter (dette kan justeres efter behov) til at tale med politikeren, de deler bord med. Når tiden er gået, rykker de unge en plads videre til næste politiker.
 • Der kan evt. lægges en række samtalekort på bordene, der opfordrer dialog, hvis ikke de unge og politikeren selv kan komme i gang. Dette kan være spørgsmål til holdninger, værdier, og personligt liv.
 • Nyd aftenen og sørg for at alle er omgivet af den hyggelige og meget åbne atmosfære.
 • Valgfrit: Start aftenen med icebreakers, så stemningen bliver afslappet fra starten.


Mad din politiker

Denne workshops formål er at skabe nogle afslappede rammer, hvor byens unge kan diskutere politik, møde nogle lokalpolitikere og de kan hygge sig med fælles madlavning.

For at udføre workshoppen skal I gøre følgende:

 • Invitér politikere
 • Find et lokale, hvor der er mulighed for at lave mad i mindre grupper.
  Eksempelvis låne en lokal skoles hjemkundskabslokale
 • Planlæg nogle emner, der kan diskuteres under madlavningen så deltagerne (både politikerne og de unge) kan give udtryk for – og måske inspireres til at danne – egne holdninger.
 • Under spisningen kan evt. der drøftes forskellige relevante politiske emner og problemstillinger. Derudover kan politikerne høre, hvad der rører sig hos de unge, og de unge kan høre om hverdagen som politiker.


Lav jeres eget parti

Denne workshop afhænger af at deltagerne har haft samfundsfagsundervisning, da de skal kende til begreber som ideologier og politiske overbevisninger. Det er dog spændende for deltagerne at skulle dykke ned i politik og påtage sig en holdning de normalt ikke har.

 • Invitér de unge, og del dem op i grupper.
 • Udlever derefter et papir som eksemplet under, og bed dem udfylde det.
 • Denne workshop kræver at der bliver debatteret, og at folk ikke nødvendigvis skaber “traditionelle” politiske partier.
  • Workshoppens fulde potentiale ligger i at man fordyber sig i en politik man ikke nødvendigvis er enig med.
  • Valgfrit: Tving en ideologi ned over grupperne, så man er sikker på de ikke bare vælger én, de allerede er enig med.

Download skabelon her!


Pubquiz a la KViz

 • Invitér politikere og unge
 • Deltagere inddeles på hold og dyster i en pub-quiz med forskellige spørgsmål om politik, f.eks. evt. kommende valg
  • Hvis der er en lokal bar/pub som unge alligevel gør meget brug af så udnyt denne, særligt, hvis denne allerede kører en regelmæssig quiz.
 • Husk præmier!
 • Dette arrangement er som udgangspunkt mest velegnet til unge over 18, men kan selvfølgelig let laves i alkoholfri udgaver andre steder.

Se desuden vores inspirationskatalog fra KV17, hvor mange af arrangementerne og ideerne let kan overføres til de kommende valg. Find det her!