Om NAU

Hvem er NAU? 

Netværket af Ungdomsråd (NAU) er et netværk af 45 ungdomsråd og –huse i hele Danmark. Vi har til opgave at understøtte vores medlemmer i deres arbejde, ved at skabe bånd på tværs af rådene, og ved at tilbyde opkvalificerende kurser og workshops. Desuden arbejder vi for at repræsentere ungdomsrådsbevægelsen politisk, gennem f.eks. vores arbejde for at gøre det lovpligtigt for kommuner at have et ungdomsråd

Hvad er et ungdomsråd eller –hus? 

Vores medlemmer har mange forskellige størrelser og arbejdsopgaver. Nogle repræsenterer kommunens unge mennesker, når der tages kommunalpolitiske beslutninger på rådhuset. Andre står for at lave fede fællesskaber for unge, ved f.eks. at drive det lokale ungdomshus. 

Selvom vores medlemmer ser forskellige så har de alle til fælles, at de arbejder for at gøre det federe at være ung, der hvor de er. 

NAU’s organisation 

NAU består af 45 ungdomsråd og –huse, fordelt over hele Danmark. Disse er NAU’s medlemmer. 

Hvert medlemsråd kan sende op til 2 delegerede til Landsmødet, der afholdes hvert år i november. Landsmødet er organisationens højeste myndighed, og det er her, bestyrelsen bliver valgt, politikpapirer og principprogrammet ændres og vedtages, regnskabet godkendes og så videre. 

Bestyrelsen består af 2 forpersoner og 7 menige bestyrelsesmedlemmer. Til daglig er det bestyrelsen, der sætter retningen for foreningen internt og repræsenterer NAU eksternt. Bestyrelsen kan kontaktes her

Sekretariatet er NAU’s ansatte, der har til opgave at bistå bestyrelsen i deres arbejde, samt udføre NAU’s daglige arbejde. Sekretariatet kan kontaktes her

NAU’s sekretariatet hører hjemme på Blegdamsvej 24A, 2200 København N.