Refusion

Regler for Refusioner:

I NAU stræber vi efter at gøre det omkostningsfrit at engagere sig. Derfor kan du, som medlem af et af NAU’s medlemsråd, i udgangspunktet få refunderet dine transport- og indkøbsudgifter i forbindelse med vores arrangementer – så længe din refusion er os i hænde senest en måned efter arrangementets afholdelse. Refusion dækker hovedsageligt transport. Originale billetter (hvor prisen fremgår) kræves. Indkøb refunderes med godkendte originale kvitteringer. 

Når du har udfyldt og underskrevet dit refusionsskema, skal det indsendes til refusion@nau.dk med relevante billetter/kvitteringer vedhæftet. Vi forsøger at behandle din refusion så hurtigt som muligt, men der kan godt gå en uge eller to. 

Ved spørgsmål angående refusioner kan der kontaktes på refusion@nau.dk

Regler for Refusioner af udgifter

Udgiftsskema til refusioner