Refusion

Regler for Refusioner:

Medlemsråd i NAU kan som udgangspunkt få refunderet transport- og indkøbsudgifter i forbindelse med arrangementer, ved indsendelse senest en måned efter. NAU stræber efter at gøre engagementet omkostningsfrit. Refusion dækker hovedsageligt transport, og originale billetter kræves til refusion. Indkøb refunderes med godkendte originale kvitteringer. Send udfyldt refusionsskema og bilag til refusion@nau.dk.

Regler for Refusioner af udgifter

Udgiftsskema til refusioner