OM NAU

Hvad er Netværket af Ungdomsråd?

Unge, der er engageret i et ungdomsråd eller -hus, skal have de bedst mulige vilkår i deres arbejde. Det har Netværket af Ungdomsråd siden sin start i 1995 arbejdet hårdt for at fremme. Organisationen har i mere end 20 år opbygget stor viden om ungdomsrådsarbejde, organisering, aktiviteter, ungepolitik og meget andet og kan derfor bidrage med løsninger til langt de fleste udfordringer, man møder i forbindelse med arbejdet i eller omkring et ungdomsråd.

NAU er en tværpolitisk interesse- og paraplyorganisation for alle danske ungdomsråd og -huse samt andre demokratiske projekter for unge mellem 13 og 30 år. NAU’s primære formål er at hjælpe sine medlemmer gennem rådgivning, opkvalificerende kurser og erfaringsudveksling medlemmerne imellem – både til hverdag og til organisationens årlige, nationale arrangementer. Det er NAU’s rolle at repræsentere sine medlemmer lokalt som nationalt og ikke mindst at udbrede kendskabet til ungdomsrådsidéen. Endelig søger Netværket af Ungdomsråd også at være platform for et internationalt ungdomsrådsarbejde.

Hvorfor investere i et ungdomsråd?

Ungdomsråd er lokale kraftcentre, der engagerer unge og sætter liv i byen. Samtidig fungerer de som en demokratisk skole, der oplærer unge i blandt andet demokratiforståelse og politisk samtale. Som lokalpolitiker kan det være svært at vænne sig til, at der er unge i lokalområdet, der gerne vil have indflydelse på deres hverdag. Særligt hvis man som politiker ikke er vant til de unge stemmer. Men ofte vil man opleve, at et ungdomsråd er en god og billig investering, for idet man skaber et godt ungemiljø, skaber man en større chance for, at de unge slår rødder i kommunen.

Brug for inspiration?

Inspirationskatalog til kommunalvalget 2017
Kommunalvalget er alletiders mulighed for at få sat en stærk ungedagsorden for de næste fire år i DIN kommune. Derfor har vi i Netværket af Ungdomsråd lavet et inspirationskatalog til kommunalvalget 2017 – find det her. I kataloget har vi samlet en oversigt over idéer til, hvordan I kan sætte fokus på kommunalvalget og lave oplysning omkring de behov og ønsker, I har i jeres kommune. De strækker sig fra idéer til forskellige arrangementer til læserbreve og brug af sociale medier og kan tilpasses, så de passer til lige præcis jeres kommune og jeres ungdomsråd. Tag et kig og få inspiration til at gøre kommunalvalget 2017 til de unges valg!

Guide til ungepolitikker
Danmark har i alt 98 kommuner, men færre end 20 af dem har en selvstændig ungepolitik eller -strategi. I en tid hvor kommuner oplever klare udfordringer i henhold til lige præcis den unge befolkningsgruppe, er det endnu mere presserende, at der sættes ind på et kommunalt politisk plan. NAU har derfor udarbejdet en ungepolitik-guide, der skal inspirere de danske kommuner til udarbejdelsen af deres egne ungeinddragede ungepolitikker – find den her. Vi håber, at guiden kan sætte gang i en positiv udvikling med flere selvstændige, ungeinddragede ungepolitikker i landets kommuner.

Hør i videoen herunder, hvorfor unge mener, at ungdomsråd er en god investering!

Rul til toppen